Zdeněk Micka

AKTY   PORTRÉTY   AUTOPORTRÉTY   KRAJINY A ZÁTIŠÍ   IMAGINÁRNÍ OBRAZY   KRESBY   SOCHY   OBCHOD


BIOGRAFIE

1956

1956
Minulé životy skončily - nový začíná...


1970

1970
Sochařský experiment.


1981

1981
V brandýském ateliéru.


1983

1983
V cizinecké legii.


1983

1983
Na stráži.


1983

1983
Na výletě.


1983

1983
Zámecký pán.


2005

2005
Kuk na strejdu.


2005

2005
V ateliéru.


2001

2006
S modelkou v ateliéru.


2008

2008
V ateliéru.Zdeněk Micka
Internetová galerie mých obrazů, kreseb a plastik je tematicky rozčleněná, stručná ukázka z mé tvorby, která chce ve zkratce ukázat, jakými cestami se ubírá mé pojetí uměleckého díla, mé výtvarné a umělecké sklony.

Výtvarným uměním se zabývám od dětství - systematicky pak od poloviny 70.let 20.století. Od začátků mé umělecké činnosti jsem měl jednoznačný zájem o člověka, jeho duši a životní osudy vryté do jeho individuální podoby – o portrét - interpretovaný skrze mé pocity, názory a výtvarné prostředky. Od roku 1976 jsem tedy intenzivně studoval, kreslil a maloval realistické portréty podle živého modelu. Souběžně s portrétováním jsem se zabýval i malbou krajin a zátiší, zejména krajin, které jsem koncem 80.let maloval dost intenzivně, zejména v krajině kolem Brandýsa nad Labem.

V 90.letech se můj zájem nasměroval převážně k imaginárním obrazům - figurálním kompozicím a imaginárnímu portrétu a to jak v malbách, tak zejména v kresbách, které pro mě byly a stále jsou reflexí zažité skutečnosti. Sice jsem s tím začal už mnohem dříve, ale po r. 1990 jsem už programově maloval a hlavně kreslil různé imaginární hlavy, ksichty a figurální kompozice. Těžil jsem zejména z experimentů, které mi umožňovala spontání kresba, kde jsem bez zábran řešil a zobrazil vše, co mi přišlo na mysl. Často jsem se dostal i do polohy automatické kresby, kdy jsem nic neřešil, jen jsem dal průchod svému podvědomí. Studium reality jsem tak rozšířil o další rozměr. Portréty jsem maloval také, ale už ne jako hlavní téma.

Od konce 90. let jsem se opět dost intenzivně zabýval malbou krajiny. Většinu obrazů jsem maloval v okolí Sojovic, kde žiji a pracuji. Programově jsem maloval téměř každý den a to zásadně přímo v plenéru, přírodě tváří v tvář, v takřka meditativním stavu, s motivací malovat pod vlivem zážitků a pocitů, které ve mně příroda, její proměnlivost a neuchopitelnost vyvolávají, bez ohledu na potíže a peripetie spojené s tímto způsobem tvorby, s touhou zaznamenat a uchovat si je. Ze začátku jsem obrazy maloval spíše v realistickém duchu, později se má technika malby a výrazové prostředky přiklonily k expresivnějšímu podání a to přirozeným vývojem a nakonec i mými sklony, které k expresi a nadsázce inklinují a umožňují mi zvýraznit můj subjektivní pohled na přírodu a realitu vůbec. Souběžně s malbou krajiny jsem se věnoval i portrétům, imaginárním obrazům a kresbě.

V letech 2005 - 2008 jsem se se stejným zaujetím jako předtím krajinomalbě věnoval expresivně laděné malbě aktů a portrétů. Toto období bylo pro mě zajímavé a poučné. Po delší době jsem zase maloval se spoustou různých modelů, v tomto případě modelek, protože jsem maloval hlavně a výlučně ženské akty. Moje pojetí aktu vycházelo z toho, k čemu jsem se dopracoval malováním v přírodě. Nešlo mi ani tak o „krásu ženského těla“, ale o mé subjektívní výtvarné zhodnocení a expresivně zvýraznění akce, která zahrnovala dialog s modelem v určité, pro akty zajímavé kompozici. Nakonec jsem se dostal do poloh, které už ani žádný model nevyžadovaly a navrátil se zpět do vod imaginárních obrazů a kreseb.

V minulosti jsem se občas zabýval i sochařinou, ale teprve kolem roku 2007 jsem tuto činnost začal rozvíjet soustavněji. V mé tvorbě se tak začaly více a více objevovat portrétní busty a reliéfy a to jak podle konkrétních modelů, tak i jako imaginární plastiky. V roce 2010 jsem si pořídil vypalovací pec na keramiku a některé plastiky jsem začal realizoval i v pálené keramické hlíně.

Po roce 2009 jsem začal více malovat a kreslit realistické portréty na zakázku. To bylo ale příčinou toho, že jsem tuto činnost, jako protiklad, kompenzoval imaginárními obrazy, plastikami a soustavně se věnoval kresbě, která je možná mou nejaktivnější činností, i když to na první pohled tak nevypadá. Kresbou se mohu zabývat kdykoliv, je časově nenáročná a to mi umožňuje rychlé zachycení všeho, co mě zajímá, o čem přemýšlím nebo co prožívám. Kresba se stala mou každodenní, nutnou a takřka očistnou činností. Jsou to zejména mé oblíbené hlavy, ksichty, akty a kompozice v imaginárním duchu, které se staly prostředkem k spontánímu uvolnění mých vnitřních pocitů, představ, asociácí a reflexí zažité skutečnosti a jsou tak víceméně mým duchovním deníkem a prostorem pro výtvarný experiment.

Od roku 2012 rozvíjím cyklus obrazů a plastik na téma jednoho modelu. Pracuji sice s modelem, ale u některých děl k tomu přistupuji jako ke svým imaginárním obrazům. V řadě případů tedy nejde ani tak o portréty, ale o obrazy, kde se snažím uplatnit své zkušenosti a nápady z jiných oblastí své tvorby. Plastiky jsou spíše portrétní busty a reliéfy. V současné době v této sérii obrazů a plastik pokračuji, souběžně s ostatní mou uměleckou činností. Maluji, kreslím a modeluji portréty, krajiny a imaginární obrazy, plastiky a kresby.

Samostatné výstavy
1982 - Okresní muzeum Praha - východ
           v Brandýse nad Labem
1990 - Městské muzeum Říčany
1991 - Okresní muzeum Praha - východ
           v Brandýse nad Labem
1992 - Městské muzeum Čelákovice
1996-1997 - Okresní muzeum Praha - východ
                   v Brandýse nad Labem - kresby
1997 - Okresní muzeum Praha - východ
           v Brandýse nad Labem - obrazy
2000 - München
2001 - Skorkov
2002 - Okresní muzeum Praha - východ
           v Brandýse nad Labem
2002 - Sojovice
2003 - Mělník
2005-2006 - Oblastní muzeum Praha - východ
                   v Brandýse nad Labem
2016 - Oblastní muzeum Praha - východ
           v Brandýse nad Labem
2019 - Benešov

Kolektivní výstavy
1986 - Městské muzeum Čelákovice
           ze sbírek muzea
1989 - Městské muzeum Čelákovice
           Dialogy 89
1990 - Dobříš
1990 - U Hybernů - Praha
1991 - Sadská
1991 - Poděbrady
1991 - Praha - Chodovská tvrz
1991 - Roztoky u Prahy
1991 - Praha - výstaviště
           Čs.všeobecná výstava - UVU
1991 - Brandýs nad Labem
           Salón brandýských výtvarníků
1992 - Městské muzeum Říčany
           ze sbírek muzea
1992 - Městské muzeum Čelákovice
           Dialogy 92
1992 - Brandýs nad Labem
           Salón brandýských výtvarníků
1994 - Brandýs nad Labem
           Salón brandýských výtvarníků
1994 - Mladá Boleslav
1997 - Brandýs nad Labem
           Salón brandýských výtvarníků
1998 - Brandýs nad Labem - Zámek
           expozice ze sbírek muzea
2000 - Sobotka, výstava na závěr sympozia
           Plenér Český ráj 2000
2000 - Praha -Průmyslový palác
           SALON 2000
2001 - München
2002 - Litoměřice - Tunel
           II.Salon českých,moravských
           a slezských malířů a sochařů
2017 - Muzeum a Pojizerská galerie Semily
           Polabští umělci v Pojizeří

Zastoupení ve sbírkách
- Oblastní muzeum Praha - východ
   v Brandýse nad Labem
- Městské muzeum Čelákovice
- Klub přátel města Sobotky
- Soukromé sbírky v České republice,
   Německu, USA, Dánsku, Slovensku, Maďarsku,
   Holandsku, Švýcarsku, Novém Zélandu aj.

1981

1981
V brandýském ateliéru.


1983

1983
Malování portrétu v plenéru.


1983

1983
V zahradě brandýského zámku.


1987

1987
V brandýském muzeu.


1992

1992
Na sluníčku.


2000

2000
V sojovickém ateliéru.


2001

2001
Malování krajiny v plenéru.


2004

2004
Na onom světě.


2005

2005
S modelem v ateliéru.


20017

2017
Při práci v ateliéru.


Úvodní stránka


Copyright © Zdeněk Micka.Všechna práva vyhrazena.  zdenek@micka.cz  Tel: 723 360 840  

NAVRCHOLU.cz